Fyzioterapeut

Poúrazová rehabilitácia

Pooperačné a poúrazové stavy, bolesti chrbta, „seknutia“, poškodenie platničiek, skoliózy, závrate.

Pohybová terapia

Komplexné vyšetrenie a pohybová diagnostika. Držania tela, stabilita a pohybové vzorce.

Športová fyzioterapia

V rámci športovej fyzioterapie funkčné a pohybové poruchy a stereotypy, návrat športovca po úraze a prevencia úrazov pri športe.

Manuálna terapia a kinesio taping

Funkčná manuálna medicína – mobilizačné techniky, mäkké techniky. Kinezio-tejping a ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek.

Pro Fyzio

Dušan Valíček

+421 948 945 636